JESÚS DORM A LA BARCA?

  1. A l’Església, tu mires de viure estimant Déu amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb tot el teu pensament i al proïsme com a tu mateix. I ja no tens ni l’esma de perdre el temps amb allò que em van prohibir els meus pares: criticar el proïsme, especialment com es fa a la nostra terra, aquell que arriba a ser quelcom.
    És un camí no fàcil, però, cristianament bonic. Mires de ser feliç amb la teva vida, petita, senzilla i plena d’aquell afecte que ens mana el Senyor Jesús tenir sempre amb els proïsmes , siguin qui siguin.
  2. Pero, el Maligne, que com deia Sant Pau VI, també ‘fumeja’ a l’Església, no para. I com que, en mig de la tempesta del nostre ‘Mar’ de Tiberiades, als ‘supurcatòlics’ els sembla que Crist està dormint, creuen que cal posar ‘ordre’. Evidentment en els ‘altres’. I, molt especialment, en tot allò que altera o amença els seus negocis.
  3. És per això que un doctor en Sagrada Teologia, dimecres passat, al saber que he escrit un llibret sobre Ecumenisme, va dir públicament i davant el meu, en una reunió sobre la matèria a l’Arquebisbat de Barcelona, que jo era el Mossèn Tronxo que l’any 1989 va crear el meu benvolgut amic Mn. Josep Maria Ballarin?
  4. És per això que els seguidors d’un malaurat fundador que Sant Joan Pau II, impensablement, ens va proposar als preveres com a model, però, a qui Benet XVI va castigar fortament per la seva vida, la seva rapacitat i els seus deplorables costums , diuen, aconsellats per una “Maria Magdalena” que han confós amb Santa Maria Goretti, que algú de la meva parròquia és el mateix Lucifer ?
  5. És per això que alguns neo-pelagians, que creuen poder vendre la santedat a metros i a kilos, prediquen constantment contra la meva parròquia i contra tot el que és fa en ell a, al seu ramat ja malferit, un xic reduït i que cada vegada , esfereït, deixa menys que li controlin la consciència?
  6. Al Crist, viu i gloriós, que, però, sempre està desvetllat en la seva curiosa barca, que és l’Església, li demano, amb tot el cor: Amaina ja el mar i fes cessar el mal vent!

    Jaume González- Agàpito

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.