Grup Aribau

JOE BIDEN: LA MEVA GENERACIÓ AL PODER

  1. El dia de Sant Sebastià, un narbonés educat a Milà i immolat a Roma, declarat per l’arquebisbe, també de Milà, Carles Borroneo, protector contra la pesta, ha pres possessió com President dels USA, el fill d’un immigrat irlandés, Joe Biden. Tothom, areu del món, amb la pesta del Coronavirus19 a coll.
  2. En front de una Espanya un xic des-orientada, una Catalunya incerta i atribolada, una societat amb una economia malmesa i incoherent, unes esglésies que celebren la Setmana per la Unió dels Cristians que realment no volen, unes religions contradictòries i blasmades, una ciència ocupada en qüestions no pas fonamentals, unes universitats en gran part escoles per col·locar-se en el món i un art capat i oblidat, apareix un home de 78 anys predicant la democràcia, la unitat, l’amor a la pàtria i convidant a resar!
  3. En mig de tanta hipocresia, de tanta comèdia convertida en tragèdia pels bonvivants revestits de grans observants de una llei que ells mateixos no saben ni observen, Joe Biden, amb la petita intervenció del seu amic jesuïta i la pregària d’un bisbe metodista, convida a tot allò que quan teníem 20 anys defensaven els ara ja vells: la democràcia, la llibertat, l’amor al proïsme i la fe feta confiança de Déu!
  4. Tots aquests que blasmen a Biden en nom de la seva societat desitjada, però irreal; en nom de la seva Església, ideal i políticament inventada; en nom de la seva filosofia, esgarrada; i molt servil devant del diner; on són, a l’hora d’acollir i de servir els pobres, els afamats i els qui no tenen casa?
    Jaume González-Agàpito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.