LA POR QUE CORSECA LA NOCIÓ DE SEGURITAT

 1. La pesta medieval, la pesta a Milà del segle XVI, la recollida pel gran novel·lista italià del segle XIX, Alessandro Manzoni en I promessi sposi i col·locada al segle XVII, són preàmbuls de la “pesta del coronavirus” que avui ens afligeix. En les antigues pregaries per la “salut i per la prosperitat”, en les rogativae, inventades a Viena i propagades arreu manu carolíngia i mantes vegades en molt del que va promoure Girolamo Savonarola, es cantaven les Lletanies dels Sants.
  ​En la part ‘impetratòria’ de les Lletanies es demanava, fins a la segona mitat del segle XX: Ab omni malo, […] ab ira tua, a subitanea et improvisa morte, […], a fulgure et tempestate, a flagello terremotus, a peste, fame et bello, […].
  Al món consumista, consumit i bandejador del segle XX, no ha arribat la segona edició dels “Feliços anys 20” del segle XX, sinó la ‘pesta’ vírica que ha ocupat a quasi tots els savis in humana conditione phisiologica en mirar d’entendre, comprendre, delimitar, contenir i anular una grip maligna que s’estén per arreu del món amb una capacitat de contagi molt potent.
 2. Si hi haguessin més filòsofs que els que viuen de la canongia acadèmica d’explicar filosofia als neòfits, que ara són legió els qui no van a aprendre, i els que, ara mateix, han començat a contractar les potencies de la producció industrial, algun hagués començat a preguntar-se per la significació real i objectiva de la “pesta de la coronavirus”.
  Els molts filo-filòsofs afeccionats a l’ètica haurien i, alguns ja han, parlat de la necessitat de la prudència, de la circumspecció i de la ‘utilitat’ de ser ‘realistes’ en l’afrontament de una gran calamitat que supera la capacitat de previsió de la ‘natura’ humana.
  Altres més aguts i un xic ‘pillos’ s’hauran preguntat, o es preguntaran, si l’aparició del corona virus és ‘natural’ o ‘artificial’. Si fos ‘artificial’, es plantejaran la gran pregunta: cui prodest?
 3. Si això pot ser de ‘profit’ per algú, apareixen grans preguntes consecutives. El resultat mundial, terrible i eficaç de la pesta és proporcionat als interessos del iniciador? Els interessos de l’iniciador cercaven ab ovo el gran desgavell social, econòmic i polític ja present en molts llocs? I aquests interessos poden arranjar moltes de les situacions que ja es preveien i temien en l’economia i en la política a molts grans grups de nacions? I la gran pregunta: les ‘pors’ sobre el futur que es temia, justifica el desgavell social ja present a alguns estats i la ‘por’ que apareix i creix arreu?
 4. Molts esperem que hagi estat aquesta ‘natura’ tan lloada, estimada i temuda, la responsable de la ‘pesta’ del coronavirus: fa un munt de temps que la humanitat vol entendre i esmenar la ‘natura’. Però, no pot. Molts més, volem que el coronavirus no sigui ‘artificial’, obra de la mà de l’home a la recerca dels seus interessos. Però, mentre tant, el ‘mite’, parlo acadèmicament, encara és vàlid. Com que poc sabem i una mica de por tenim, diem: “A peste, fame et bello, libera nos, Domine!”.
  Jaume González-Agàpito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.