SIMPOSI SOBRE LES RELACIONS ENTRE ELS ORTODOXOS I ELS CATÃ’LICS

S’ha preparat per als dies 7 i 8 d’octubre d’enguany un “Simposi sobre les relacions entre els ortodoxos i els catòlics”.

L’Església Ortodoxa i l’Església Catòlica han viscut quasi un mil·lenni sencer d’ignorància mútua i de desconeixement endèmic. Únicament alguns ‘especialistes’ catòlics s’interessaven per la Ortodòxia i alguns teòlegs ortodoxos feien atenció als moviments magisterials del Catolicisme. Però, els ‘papistes’ i els ‘cismàtics’ s’ignoraven mútuament i quasi ni es saludaven.

Tot això ha canviat i no poc. No podem aquí explicar tota la història, però sí que podem dir que l’abraçada a Jerusalem de S. S. Atenàgores I i S. S. Pau VI l’any 1964 fou un moment cabdal en la història contemporània d’aquestes dues confessions cristianes. La trobada d’enguany del Papa Francesc i del Patriarca Bartomeu I, a Jerusalem mateix, no ha estat simplement la memorització del cinquantenari, sinó un nou pas en el camí del coneixement i de la reconciliació d’aquestes dues Esglésies que representen, com digué Joan Pau II, els dos pulmons de l’Església de Crist.

Avui la Ortodòxia ofereix als catòlics no poques claus per aprofundir la fe. El Catolicisme també ofereix als ortodoxes tot un planter d’iniciatives i de realitats. Però, hi ha un altre element molt important: els ortodoxes avui, aquí al nostre país, els tenim al costat nostre en un nombre considerable.

El “Simposi sobre les relacions entre els ortodoxos i els catòlics” dels dies 7 i 8 d’octubre vol oferir l’ocasió a catòlics i a ortodoxes de ‘reconèixer-se’ i de profunditzar en la recerca de la plena comunió. Vol també oferir a les dones i als homes d’altres opcions religioses o socials l’ocasió de conèixer les dues grans branques del cristianisme històricament més antigues.

El simposi l’organitzen la Comissió Interdiocesana de Catalunya i Les Illes d’Ecumenisme i Relacions Interconfessionals, la Delegació Diocesana d’Ecumenisme i Relacions Interconfessionals de l’Arquebisbat de Barcelona i la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans. Es celebrarà al Saló d’Actes del Seminari Conciliar de Barcelona, Diputació 231.

Jaume González-Agàpito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.