“Domino canamus dulciter hymnos”

  1. Jo soc fill del Vaticà II. L’any 1965, acomplint un humil servei, vaig assistir a quasi totes les assemblees plenàries del Concili General. És aquest el motiu de que mai he celebrat en això que alguns, ara, en maldiuen “Ritus Extraordinari Tridentí”. A mí m’agrada el Concili de Sant Joan XXIII i de Sant Pau VI !
  2. En llatí avui,de bon matí, canto l’Ofici de Lectures reformat pel Convili Ecumènic Vaticà II:: “Nocte surgéntes vigilémus omnes, / semper in psalmis meditémur atque / víribus totis Dómino canámus / dúlciter hymnos: Llevant-nos encara de nit, fem guàrdia tots / sempre meditem amb els salms / i amb totes les forces cantem al Senyor / afectuisament els himnes!
  3. A Sant Agustí ja li deien perquè cantava al Senyor. Ell responia als pelagianians del seu temps que a qui ens havia gratuïtament cridat per la seva gràcia i seduït amb el seu amor havíem de cantar-li “dulciter hymnos” per afirmar que era ‘sublim’, és a dir superior a les nostres forces. Jo als pelagians d’avui que quasi s’escandslitzen perquè canto els hi dic el mateix. Petò afegeixo: aquests que aneu tan estressats fent deixebles i auto-santificant-vos pelagianament, heu entès que això de ser cristians és fruit de la gratuïtat de la gràcia de Déu i que cal ‘re-gracias-lo’ “llevant-nos nos encara de nit, fent guàrdia tots / sempre meditant amb els salms / i amb totes les forces cantant al Senyor / afectuisament els himnes”?
  4. Avui i ara, aquests hipòcrites que acusen contínuament el proïsme, revestits d’autosatedat i de una aparent impecabilitst, han oblidat que ells també necessiten del perdó misericordios de Déu? Han oblidat els no-pocs de la seva corda que han estat colpits per la malura que ells mateixos denuncien?
  5. No estic a FIlocosmòpolus, sinó a Barcelona i a l’any 2020: disortadament o venturosament el post-concili ja fa més de 15 anys que ha passat. Ara vivim en el tercer mil·lenni de l’Església: les lluites per les investidures, les creuades i els autos-de-fe quan s’acabaran?

Jaume González-Agàpito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.