CONFLICTES A L’ESGLÉSIA 

  1. En certs moments durs, com quan et sens maltractat pels ignorants I molt mal acompanyat pels idiotes [ en el sentit original] que’ls segueixen, et sembla estar “més sol que la una”: “Es queda tot sol Jesús i l’acusat allà al mig ( Jn 8, 9b: καὶ κατελείφθη μόνος, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὗσα)”.
  2. Pregues Jesús, clavat en creu, que t’il·lumini. Pregues Jesús que tapi la boca dels qui t’han deshonorat, calumniat, maleït o acusat amb falsedats. Els qui es van amagar per por i ara volen ser més sinodals que el Papa Francesc. Els que et van crucificar quan combaties, els anys noranta, la pederàstia a Barcelona i ara volen seguir, diuen, el que els ha imposat aclarir el clarevident Papa Francesc.
  3. Llavors Jesús alça el cap i, a tots aquests escribes i faritzeus d’ara, els diu:: «Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat que comenci a tirar pedres». Després s’ajup i continua dibuixant a terra. Ells, quan senten això, es van retirant l’un darrere l’altre, començant pels més vells (Jn 8, 9a: “οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων”.
  4. Es queda tot sol Jesús i l’acusat allà al mig ( Jn Jn 8, 9b: καὶ κατελείφθη μόνος, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὗσα). Jesús alça el cap i li diu: «On són? Ningú no t’ha condemnat?». (Jn 8:, 10: ἀνακύψας δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε κατέκρινεν;). I contesta «Ningú, Senyor». Jesús li diu: «Tampoc jo no et condemno. Ves-te’n, i d’ara endavant no pequis més».(Jn 8, 11: ἡ δὲ εἶπεν, οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ ὁ ἰησοῦς, οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου, [καὶ] ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε.).
  5. «Tampoc jo no et condemno. Ves-te’n, i d’ara endavant no pequis més». Aquesta és la força del pecador perdonat i la del pecador o just calumniat. Aquesta és la força evangèlica que ens fa forts a l’Església i màrtirs en ella o en el món. “Oὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου Tampoc jo et condemno”. Aquest és el camí que ens indica, una i altra vegada, l’estimat Papa Francesc. Aquesta és la força del Crist clavat a la creu!

Mons. Jaume González-Agàpito

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.