DÉU I HOME VERITABLE, ÉS JESUCRIST

  1. Aquesta és la gran afirmació dogmática del Concili Ecuménic de Calcedònia. Dues ‘essències’ [ ‘oὐσίαs’, ‘naturaleses’ deiem els llatins] en una sola persona.
  2. Per Ludwig Andreas Feuerbach, mestre de Marx i Engels, en el seu llibre: “L’essència del cristianisme”, escrit el 1841, “La naturalesa humana de Déu és la seva propia personalitat; Déu és un ésser personal, és a dir: Déu és un ésser
    humà, Déu és home”.
  3. Aquesta greu confusió de que Déu és ‘persona’ perquè és home [“La naturalesa humana de Déu és la seva propia personalitat”] és precisament “l’heretgia” contraria al monofisisme més extrem: Jesucrist seria ‘persona’ gràcies a la seva “personalitat divina”.
  4. Per als monifisites extrems, Jesucrist seria Déu disfressat d’home. Per Ludwig Feuerbach, Jesucrist seria l’home disfressat de Déu, perquè “La personalitat és una idea que només té realitat com a home real” [sempre de “L’essènncia del cristianisme”].
  5. Desgraciadament, per al catolicisme semipelagià que combat el Papa Francesc, Jesucrist és Déu disfressat d’home, mantes vegades ‘monotelita’, del qual és ignorada la seva real humanitat. Desgraciadament també, per a cert progressisne catòlic filomarxista, Jesucrist és l’home disfressat de Déu que obté la seva veritable personalitat de la seva entitat “d’home real”.
  6. El verset 14 del capîtol 1 de l’Evangeli segons Joan, és ignorat tan pel monifisisme radical com pel feuerbachisme cristianitzat: “καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας”.

Mons. Jaume González-Agàpito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.