L’ECUMENISME A BARCELONA

32 anys des de l’antiga Delegació Episcopal [Pontificat de Carles]. Delegació Diocesana [Pontificat de Martínez Sistach] i Secrétariat [Pontificat Omella] d’Ecumenusme i molts anys de la « Comissió Interdiocesana » han palesat, encara l’any 2023, un bon I llarg treball d’amistat sincera i de mútua col.laboració Interconfessional barcelonina, pesi als íbers i als celtes, als ronans I als cartaginesos! Avui, com fa 63 anys, seguim l’Abbé Paul Couturier en el seu missatge ecumènic que, l’any 1959, encara no volien entendre els qui s’estranyaven del Concili Vaticà II que ja havia anunciat Sant Joan XXIII.

Mons. Jaume González-Agàpito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.