Grup Aribau

NADAL JESUÏTIC DEL SEGLE XXI: PERÒ MÉS NADAL

  1. Un catolicisme fruit d’un passat victoriós, un xic sangnant i universal en oretensió, és ja pura memòria o particular i pretesa pretenció, més política que no pas eclesial.
  2. Un catolicisme de la “Nova Teologua” alemanya i francesa, dels primers seixanta anys dels segle XX i que va triomfar al Concili Vaticà II, amb Jn post-Concili tràgic confús, és ja un record molt reduït.
  3. Un catolicisme, d’inspiració polonesa, capaç d’aserenar a quasi tothom amb una relectura del Vaticà II, amb un Catecusme de l’Esgkesia Catòlica refet una i altre vegada, amb un Còdex Iuris Canonici mal fet i pitjorment aplicat, amb un millor germà per als “orientals uniates”, amb l’aprovació, establiment i potencialment dels “Noys Moviments” i amb una multiplicació, aquí i ara, de beatificacions i canonitzacions, és cada dia més pesat i passat record. Fou un Trento, reinterpretat per Sant Pius V, mal copiat.
  4. Un catolicisme llatino-americà amb pregones arrels populars, d’amor a Jesucrist i al proïsme desvalgut i ‘descartada’, ens ha portat l’únic jesuïta que ha arribat a ser Papa. Un argentí que vol reviure, al segle XXI i a l’Església Catòluca universal, aquell gran ideal dels jesuïtes de les ‘Reducciones’ del Paraguay ( és a dir la zona argentina de Córdova i Tucumann i l’estat del Paraguay) i que “els de fora” vam descobrir amb la película T’he Mission.
  5. Però va ser un altre jesuïta, el mararoní Jisep Manuel Peramàs, qui va publicar el primer llibre imprès a l’Argentina, al Colegio Montserrat de Cordoba del Tucumán, qui ens va fer esment , desterrat ja a Itàlia i a finals del segle XVIII, del que pretenien els jesuïtes amb les “Reducciones del Paraguay”. Ho va fer, especialment, en el pròleg d’un seu llibre que és en realitat tot un ‘tractat’ de la “política” jesuitica de les Reducciones: De Administratione Guarsnítica relate ad Remplublican Platonis comentarium.
  6. Va ser ahir al vespre,, quan, amb molts voluntaris joves, ateniem a més de 150 necessitats, que, recordant tot el que fins aquí he dit, amb aquestes festes amb pandemia, que he entès el Nadal del Papa Francesc: és un Nadal diferent, però és veritablement el nostre Nadal.

Jaume González-Agàpito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.