PARRÒQUIA DE SANTA MARIA REINA: TEMARI PER A LES CATEQUESIS DE LES PRIMERES COMUNIONS DEL CURS 2022-2023

Septembre 2022

LA FE

Crec en un únic Déu, Tri: Pare, Fill i Esperit Sant.

20        1. L’home un desig insaciable de Déu.

27        2. La revelació de Déu.

Octubre de 2022

4          3. Déu és Ú en la Trinitat.                     

Crec en un sol Senyor: Jesucrist

11        4. El Pecat Original.

18        5. Jesucrist, el Salvador.

25        6. Jesucrist, el nostre Redemptor: amb les seves nafres ens ha salvat.

Novembre de 2022

8          7. L’Encarnació del Fill de Déu.

15        8. La persona de Jesús: Jesús, el Fill de Déu.

22        9. La persona de Jesús: Jesús verdader home.

29        10. Jesús, vida i saviesa de Déu: clau per la vida cristiana.

Desembre de 2022

Crec en l’Esperit Sant

13        11. L’Esperit Sant Senyor i donador de vida.

Crec en una sola Església, Santa Catòlica i Apostòlica; en la comunió del sants; en l resurrecció dels morts i en vida eterna.

20        12. L’Església, lloc d’encontre dels homes amb Déu.

Gener de 2023

10        13. A l’Església tenim un únic Mestre: el Crist

17        14. El Papa i els Bisbes.

24        15. La Comunió dels sants.

16. La vida després de la mort.

LA VIDA EN CRIST

Els Sagraments

31        17. Els Sagraments en general.

Els Sagraments de la iniciació cristiana

Febrer de 2023

7          18. El Baptisme: Elevació de la vida en Crist.

14        19. Confirmació o Crismació: Complement i plenitud del Baptisme.

21        20. L’Eucaristia presencia permanent de Crist.

28        21. Crist: el nostre sacrifici.

Març de 2021

Els Sagraments del perdó

7          22. Penitència: el sagrament del perdó de Déu.

14        23. La Unció dels Malalts: La curació de Crist

Els Sagraments d’un estat consagrat: Ordre sagrat i Matrimoni

21        24.Ordre Sacerdotal: Crist està present en la seva Església com servidor

28        25. El Matrimoni: Unió per a tota la vida en Crist.

La Pregària

27        26. La oració a la vida cristiana.

LA LLEI DE CRIST

Abril de 2023

Els Manaments de Déu

4          27. L’amor a Déu i al nostre proïsme.

11        28. Primer Manament: El culte al Déu viu.

18        29. Segon i octau Manaments: La santedat de la veritat.

25        30. Tercer Manament: Santificar les festes.

31. Quart Manament: Respectar l’autoritat.

Maig de 2023

2          32. Cinquè Manament; La vida és sagrada.

9          33. Sisè i novè Manaments: el sexe i la santedat.

16        34. Sèptim i desè Manaments: Respecte als altres i a les seves possessions.

El seguiment de Crist

23        35. La Llei  de Crist: la perfecció de l’amor.

30        36. Ser cristià al segle XXI.

Juny  de  2023

Preparació de la celebració.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.