PROU JA D’ESGLÉSIA DIFRESSADA

  1. Abans d’acabar un dia de Corpus Christi més al Santuari de Santa Maria de Montserrat de Pedralbes / Parròquia de Santa Maria Reina, m’uneixo a l’acció de gràcies a Déu i de reconeixement a tothom qui ha col·laborat i ha assistit.
    També de reconeixement als qui han col·laborat, com cada dia, a preparar l’apat dels més pobres en el menjador social El Pa de Sant Oleguer en el “Dia de la Caritat”.
  2. Són ja quasi 30 anys de fidelitat a Déu i a l’Església. Però, ja és també l’hora de que en una Església a Catalunya perpètuament afligida i amb voluntat solidària però, quasi mai autosatisfeta, els catòlics reivindiquem aquella fidelitat a Crist, unic i veritable camí, en l’Església que estimem, tal com ens van proposar el Concili Ecumènic Vaticà III i el magisteri de Sant Joan XXIII i Sant Pau VI que el van convocar i celebrar: sense ja més invents, sense relectures, sense escamoteig i sense complots.
  3. Estem a l’Església no per simple voluntat ‘tradicional’, no perquè ens hagi resolt la vida, no perquè serveixi per confirmar les nostres polítiques i ideologies i tampoc perquè ens mantingui. Estem a ll’Església per tot allò que diu la constitució dogmàtica “Lunen gentium” del Vaticà II.
  4. Es ja hora de treure’ns les màsquere i les caretes, de cremar eks encenalls d’egoisme i de fer realitat l’Evangeli de Crist també a la vida de l’Eslésia que peregrina per Catalunya.
    Jaume González-Agàpito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.